Årsmøte i Vennesla helsesportlag

0 Comments

Vennesla Helsesportslag avholder sitt årsmøte den 21. mars kl. 18.00.
Sted: kantina på Vennesla Herredshus (inngang fra baksiden)

Saker til årsmøtet må være styret ihende senest 04. mars.

Veldig flott om folk gir beskjed om de kommer, slik at vi har en liten oversikt.