Velkommen til vår nye hjemmeside.

0 Comments

Velkommen til Vennesla helsesportlags nye hjemmeside. Vi tester ut forskjellige design, så siden kan skifte utseende stadig vekk og mye info kan mangle. Vi håper å finne ett design som passer oss bra og har de funksjonene som vi trenger etterhvert. Siden vil ikke bli forandret så mye i perioden frem til påmeldingen for helsetur er avsluttet, slik at du alltid skal finne oppdatert info om plass og frist for påmelding her.